Език: Български | English
СТИМЕКС” ЕООД

СТИМЕКС” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ"

Общата цел на проекта е подобряване на работната среда в “СТИМЕКС” ЕООД, чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, както и ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, което от своя...

"Доставка на мобилна кухня тип фургон (5бр.)". 1

"Доставка на мобилна кухня тип фургон (5бр.)"

"Документи по процедура „Избор с публична покана” за определянена изпълнителс предмет: "Доставка на мобилна кухня тип фургон (5бр.)". За да изтеглите документацията, моля натиснете тук.

Back to Top